Činjenice & Podaci

Kompaniju BLUEWATERS osnovala je Doris Wirth godine 1997 u Beču. Radeći kao samozaposlena u sektoru Zaštite Životne Sredine, po struci hidrogeolog, ubrzo uvidja da mora sarađivati sa brojnim stručnjacima, razvijajuci tako mrežu internacionalnih eksperata. Danas kompanija broji 10 stalno zaposlenih i oko 150 spoljnih saradnika. Konsultantski posao BLUEWATERS-a bazira se na pružanju tehničke podrške i razvijanju projekata u Evropskim zemljama, posebno u zemljama Centralne i Istočne Evrope.

Sedište BLUEWATERS u Beču pretstavlja geografsku prednost kompanije pri povezivanju sa novim demokratskim državama centralne i istočne Evrope. 2000. godine osnovan je BLUEWATERS s.r.o. u Pragu, u Češkoj Republici sa osobljem angažovanim na projektima u oblasti infrastrukture životne sredine.

Zahvaljujući svom predstavništvu u Gracu, BLUEWATERS stupa na tržište Jugoistočne Evrope, i to na tržište Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, i Srbije. Juna 2002. godine osniva se BLUEWATERS YU d.o.o. sa sedištem u Subotici sa tri visoko kvalifikovana radnika na projektima infrastrukture životne sredine i na aktivnostima konsaltinga u poljoprivredi na prostoru Vojvodine . Kompanija BLUEWATERS YU se 2005-e godine seli iz Subotice u Novi Sad i useljava se u poslovni centar BLUEPOINT, na adresi Bulevar Mihajla Pupina 25.

2006. godine BLUEWATERS svoju mrežu predstavništava i aktivnosti proširuje na prostoru Balkana i to u Hrvatskoj, Makedoniji i Albaniji, postavši tako pouzdan konsultantski partner u privrednim tokovima u regionu. Do 2008. godine, BLUEWATERS postaje aktivan u svim zemljama Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu.