Procena projekta

Evaluacija projekta pre nego što investitori postanu zaista zainteresovani i pre nego što se uđe u neku finansijsku liniju, podrazumeva sastavljanje poslovne analize. Ovi izveštaji sadrže:

Finansijski koncept i analizu troškova i dobiti
Tehnički koncept i ispunjenost lokalnih i internacionalnih standarda
Socioekonomski koncept
Usaglašenost sa životnom sredinom
Kvalitet same pripreme projekta

Pri pripremanju ovakvih izveštaja, sarađujemo sa međunarodnim ekspertima koji pokrivaju različite sektore i usluge.