Razvoj projekata

Sama ideja nije dovoljna – od nje se treba sastaviti cela struktura! U saradnji sa svojim klijentima, osoblje BLUEWATERS-a radi na otkrivanju potreba u zemaljama Srednje, Istočne i Jugoistočne Evrope, sa ciljem pružanja podrške javnim telima, državnim organima i privatnim preduzećima u projektima priključivanja Evropskoj Uniji . Našim klijentima pružamo pomoć u vidu prihvatanja njihovog projekta od strane donatorskih organizacija, i međunarodnih finansijskih institucija.

Projektima su potrebna finansijska sredstva. U većini zemalja Istočne i Jugoistočne Evrope, privatan kapital je retkost. Mi spajamo banke, investitore i donatore i kao posrednici činimo da projekti zažive.

Investitori idu na sigurno, a naše je da im pretstavimo izvodljivost našeg projekta. Za to su potrebni poslovni planovi i studije o mogućnostima njihove realizacije. Mi ne pokrivamo samostalno sve akpekte jedne studije, nego sarađujemo sa internacionalnim kompanijama u oblasti korporativnog i fiskalnog prava, finansijskog i poslovnog razvoja da bi bili u mogućnosti da pokrijemo ceo opseg usluga kao generalni konsultant za klijenta.

Konačno, projektima su potrebni ugovori. Mi pomažemo pri pregovorima i asistiramo našim klijentima u tehničkim i finansijskim delovima, zajedno sa klijentovim pravnim i drugim konsultantima.