Tržišne studije

Tržišne studije

Naše tržišne studije pripremamo u skladu sa interesom klijenta, u jasno strukturisanoj i dokumentovanoj formi. Klijent, pored analize konkurencije i tržišnih mogućnosti, biva upoznat i sa ključnim osobama i institucijama. Takođe, vodimo računa o kontaktima i poslovnim vezama sve dok je klijentu potrebna naša pomoć i podrška da bi njegov ulazak na novo tržište bilo uspešno.

Naše aktivnosti istraživanja tržišta obuhvataju kompletan opis organizacije sektora zemlje/regiona, pravni i regulatorni okvir, tarifnu politiku i mehanizme, tekuće tarife, mogućnosti za učešće privatnog sektora, socioekonomske parametre (dohodak, platežna sposobnost i spremnost) i poresku situaciju. Posmatramo lokalne i internacionalne konkurente klijenta, kao i postojeće investicione potrebe i tražnju. Nakon nalaženja lokalnih partnera za saradnju, klijent dobija potpunu podršku pri zaključivanju ugovora o saradnji ili zajedničkom poduhvatu.

Klijentima nudimo analizu rizika za ulazak na tržište, uključujući kratkoročnu, srednjoročnu i dugoročnu strategiju nastupa na tržište. Za projektno orijentisane klijente, mi identifikujemo kratoročne, srednjoročne i dugoročne mogućnosti projekta i podržavamo ih i u fazama razvoja i akvizicije.