Upravljanje programima

Kao opšti konsultanti, sarađujemo sa klijentom u toku planiranja projekta i njegove implementacije. Generalni dizajn i predaja se obično rade od strane našeg lokalnog partnera u zemlji u kojoj radimo, dok smo mi tu da bismo dali podršku pri procesu planiranja i proveravamo da li su ispunjeni svi kvalitativni kriterijumi prema FIDIC i EU standardima.

Za tendersku proceduru primenjujemo internacionalna pravila i vodimo računa o tome da se one primenjuju u potpunosti

Izgradnja, nadgledanje, monitoring i kontrola projekta kao i implementacija se radi od strane iskusnih i pažljivo odabranih eksperata na osnvu specifičnosti svakog projekta.