Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost

Kada govorimo o „projektima obnovljivih izvora energije“, najvažniju tačku pretstavlja njihova finansijska izvodljivost. Podsticajne mere kao što su smanjenje poreza, direktne subvencije za investicije ili subvencionisane kamate jesu neophodne za većinu sistema obnovljivih izvora energije kako bi one bile kompetentne sa jeftinijim fosilnim energentima. Ali, ukoliko se sagleda i sabere cena životnog ciklusa fosilnih energenata, uzimajući u obzir i rastuću cenu održavanja ekološke stabilnosti, stvari izgledaju potpuno drugačije. Zato, alternativni energenti kao što su biogas, biomasa, ali i energenti dobijeni putem malih hidroelektrana, energije sunca kao i iz geotermalnih izvora, postaju sve popularnije i mogu se finansirati kroz skoro svaki program za razvoj.

Neke države su već uzele gore pomenute činjenice u obzir, i nude široku paletu potsticajnih mera za izgradnju sistema za obnovljive izvore energije industriji, opštinama ali i poljoprivredi. BLUEWATERS je sastavila biznis plan za takve projekte, organizuje ciklus subvencionisanja i pronalazi investitore za projekte obnovljivih izvora energije.