Razvoj regija

Regionalni razvoj

Regioni se danas suočavaju sa izazovima i zadacima u oblasti regionalnog i ruralnog razvoja. Uspeh u razvoju regionalne saradnje, posebno uslužnog sektora se može naći u saradnji između različitih privrednih grana uz međusobne interakcije različitih nivoa odlučivanja.

Ne smemo zanemariti činjenicu da je regionalni razvoj moguć uz razvijanje novih tehnoloških rešenja, ali i uz poštovanje i očuvanje tradicionalnih vrednosti. Pri analiziranju programa regionalnog razvoja, poštujemo nove trendove i zahteve, i podržavamo naše klijente u uspostavljanju i jačanju međusobnih kontakata u procesu implementacije projektnih ideja.