Vodoprivreda

Upravljanje vodama

Podzemne vode – Istraživanja

Izvori podzemnih voda predstavljaju dragocenost i odlučujući su faktor razvoja kako u regionalnom, tako i u globalnom okruženju. Svetski trend u istraživanjima podzemnih voda ukazuje da su mere sigurnosti i ispravnosti i briga o izvorištima, odlučujući faktor u očuvanju istih.

Kompanija BLUEWATRES strateški prilazi problematici podzemnih voda, razvijajući nacionalne i regionalne strateške planove bazirane na tehnikama aero-fotogrametrije, geofizičke i hidrogeološke metodologije. Planiranje, dizajn i implementacija sistema za vodosnabdevanje predstavljaju deo rada nase kompanije, fokusirajući na regione sa suvom ali i kontinentalnom klimom.

Implementacija projekata, kojima je predhodilo detaljno istraživanje: od procedure prijavljivanja projekata, uobličavanje tenderskih postupaka (kako na Opštinskom tako i na Pokrajinskom ali i Saveznom nivou), raspisivanje tenderskih nabavki ali i nadzor nad implementacijom istih. 

Zaštita podzemnih voda

U okviru zaštite podzemnih voda, akcenat je stavljen na analizu industrijskih lokaliteta, gde početni prioritet jeste monitoring ali i sanacija zagađenih područja. Specijalizovani smo u oblastima remedijacije i zaštite tla i podzemnih voda, kontaminirane mineralnim uljima i njihovim derivatima, teškim metalima i halogenim ugljovodonicima.
Zastita životne sredine fokus je naših audita.

Upravljanje geotermalnim resursima

Druga oblast upravljanja posebnim vodenim resursima je i razvoj geotermalih izvora. Oblast geotermalnih voda, pored podzemnih izvora, predstavlja neodvojivu komponentu istraživanja i upravljanja vodama. Geotermalni izvori predstavljaju neiscrpan izvor energije (OIE), ali i nedovoljno iskorišten faktor za razvoj ruralnih područja i banjskog turizma (Spa cenri). BLUEWATERS tim investitorima pruža usluge izrade geoloških i hidrogeoloških studija izvodljivosti, nudeći takođe i široku paletu marketing instrumenata i drugih aktivnosti.