Zaštita prirode

Naš tim zadužen za biodiverzitet sastoji se od zoologa, botaničara, ekologa, hidrobiologa, kao i geologa, hidrogeologa, eksperata u oblasti šumarstva, poljoprivrednih sručnjaka, baštovana, i prostornih planera.

BLUEWATERS pronalazi, analizira i vrši sveobuhvatan pregled ekološki osetljivih oblasti. Zaštita, ali i održavanje ovih oblasti je neophodna. Nakon istraživanja i definisanja specifičnih ciljeva za vrste i biotope, izrađujemo strateške planove i mere za dalji razvoj i zaštitu ugroženih oblasti. Naša osnova u poslovanju jeste orijentisanost na rezultate, prvi korak je uvek definisanje osnovnih kriterijuma za uspeh sa ciljem daljeg praćenja projekata zaštite bio-staništa i ugroženih vrsta. Razlike u aktivnostima uslovljene su zemljom u kojoj poslujemo. U Austriji, vodili smo projekat Bečkog biotopa u periodu od dve godine. Za to vreme, napravili smo mapu ugroženih vrsta i izgradili mere za njihovo sačuvanje i promovisanje među građanima grada Beča. Najviše korišćen alat za biodiverzitet i očuvanje prirode jeste baza podataka koja se osniva na GIS sistemu, koja u sebi nosi mogućnost korišćenja raznovrsnih aplikacija i brojnih različitih mogućnosti za strukturisanje baze podataka.